Company Profile

บริษัทซี พี เอ็น ทรานสฟอร์เมอร์จำกัด ผลิตจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

Service

บริการงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โดยทีมงานวิศวกร และช่างเทคนิค ที่มีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานหม้อแปลงไฟฟ้าโดย เฉพาะ ทั้งแบบเชิงป้องกัน และแบบชำรุดเสียหาย

Product

จำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมการรับประกันเต็มรูปแบบ มีอะไหล่หม้อแปลง สำรองครบทุกชิ้น